Close

Aandelen analyseren: welke methode kiezen

Fundamentele analyse – Een onderneming kopen

Veel beleggers vinden aandelen analyseren een lastige bezigheid. Allerlei termen spoken door hun hoofd wanneer de woorden “aandelen analyseren” worden uitgesproken. De technische termen laten we in dit artikel even links, nu willen we het vooral hebben over de manier waarop je het analyseren van aandelen kan aanpakken.

Wanneer je aandelen analyseren goed wil aanpakken, moet je één inzicht steeds voor ogen houden: je gaat een deel van een bedrijf kopen. Hoe beter het bedrijf het in de toekomst zal doen, hoe beter dit voor jou is. Als je aandelen gaat analyseren, bepaal je in feite hoeveel het bedrijf per aandeel waard is. Dit noemt men fundamentele analyse. Voor de meeste beleggers geldt fundamentele analyse als de enige rationele analyse voor het bepalen van de waarde van een aandeel.

Er bestaan verschillende vormen van aandelen analyseren. Iedere belegger gebruikt zijn eigen mix van de verschillende vormen van analyse om zo tot het beste resultaat te komen. We bespreken hierna de verschillende vormen van aandelen analyseren, maar we willen nog even meegeven dat de methode van Warren Buffett ons het meest aanspreekt.

Value-investing

Een belegger moet het verschil kennen tussen de prijs en de waarde van een aandeel. De prijs is de koers op dit moment, tegen deze prijs kan je het aandeel kopen. Waarde is hoeveel het aandeel in principe waard is, gebaseerd op allerlei factoren. Het doel van iedere belegger is om aandelen met een zo groot mogelijke waarde te kopen tegen een zo laag mogelijke prijs.

Value-investors zijn steeds op zoek naar bedrijven met een zeer grote intrinsieke waarde en ze proberen deze zo goedkoop mogelijk aan te schaffen. De intrinsieke waarde is hoeveel een bedrijf waard is, als het verkocht zou worden. Wanneer een onderneming in vereffening gaat, worden alle bezittingen verkocht, de schulden worden afbetaald, en wat er rest wordt teruggegeven aan de aandeelhouders.

Value-investors houden zich met aandelen analyseren bezig op deze manier: hoeveel is het bedrijf waard indien het morgen verkocht wordt, en hoeveel moet ik er vandaag voor betalen? Indien het verschil groot genoeg is, kopen ze aandelen van de onderneming.

De man die gezien wordt als de meester van value-investing is Benjamin Graham. In 1934 schreef hij het boek Security Analysis en vandaag geldt dit boek nog steeds als de bijbel van value-investing. Een andere bekende aanhanger van deze manier van aandelen analyseren is Sir John Templeton.

Beleggen in groeiaandelen

Beleggen in groeiaandelen is een vorm van aandelen analyseren waarbij men op zoek is naar aandelen die een groot potentieel hebben. We bedoelen hiermee dat je op zoek gaat naar bedrijven die de volgende jaren nog sterk kunnen groeien en de winst jaar na jaar kunnen verhogen. Aandelen met een enorm potentieel dus.

Vele beleggers die investeren in groeiaandelen, houden deze aandelen jaren bij, om ten volle te profiteren van de groei van de onderneming. Phil Fisher is de belangrijkste belegger in groeiaandelen en heeft er een zeer belangrijk boek over geschreven: Common Stocks and Uncommon Profits.

Beleggers in groeiaandelen willen de aandelen analyseren aan de hand van de kwaliteit van het bedrijf, de toekomstige winst en de groeivoet waarmee dit gebeurt. Vele groeiaandelen bevinden zich in nieuwe markten en sectoren maar ook in de zogenoemde “oude” sectoren zijn nog groeiaandelen terug te vinden.

Inkomenbeleggers

Alhoewel de meeste beleggers investeren in bedrijven om hun geïnvesteerde kapitaal te zien groeien, beleggen sommigen ook om een inkomen te genereren: ze rekenen op een forse dividenduitkering van de bedrijven. Deze beleggers worden inkomenbeleggers genoemd.

Meestal investeren ze in nutsbedrijven of ondernemingen uit de vastgoedsector omdat deze grote dividenden uitkeren, maar soms kopen ze ook aandelen die sterk gedaald zijn: op deze manier kunnen ze goedkoop aandelen kopen van bedrijven die toch een redelijk dividend uitkeren.

Groei tegen een redelijke prijs

Deze methode van aandelen analyseren is in feite een combinatie van value-investing en beleggen in groeiaandelen. Beleggers die deze methode hanteren, kijken uit naar bedrijven met goede groeivooruizichten, terwijl de huidige prijs een stuk beneden de intrinsieke waarde van de onderneming ligt.

Op die manier worden ze tweemaal vergoed: één keer als de prijs de intrinsieke waarde benadert, èn als het bedrijf de vooruitzichten weet in te lossen. De beroemdste beoefenaar van deze methode van aandelen analyseren is Peter Lynch; oprichter van het Magellan Fund, dat tegenwoordig Fidelity Investments wordt genoemd.

Één van de basisprincipes van deze methode is dat men aandelen koopt wanneer de K/W ratio lager is dan de snelheid waarmee de winst per aandeel in de toekomst kan groeien. Wanneer de winst per aandeel van de onderneming groeit en de koers van het aandeel blijft onveranderd, daalt de K/W ratio.

Omdat snelgroeiende bedrijven meestal een hoge K/W verhouding hebben, koopt de belegger die dit principe toepast een bedrijf dat in de toekomst goedkoop zal zijn, wanneer het bedrijf de vooropgestelde groei kan waarmaken. Als de groei er niet komt, kan de winst voor de belegger snel verdwijnen, maar kan hij nog profiteren van het verschil tussen prijs en intrinsieke waarde.

Beleggen in kwaliteit

De meeste beleggers hanteren een mix van principes. Deze beleggers zijn op zoek naar kwaliteitsbedrijven tegen een redelijke prijs. Beleggers die op deze manier aandelen analyseren, zien de waarde van een bedrijf niet als iets wat overblijft wanneer het bedrijf verkocht wordt, maar wel als hoeveel het bedrijf de komende jaren kan opbrengen. Factoren die deze beleggers belangrijk vinden, zijn o.a. ROE (return on equity) en de integriteit van het management.

De bekendste belegger die op deze manier aandelen analyseert, is Warren Buffett. De meerderheidsaandeelhouder van Berkshire Hathaway volgde oorspronkelijk het principe van Benjamin Graham, maar werd later gewezen op groei en kwaliteitsaandelen door zijn goede vriend en partner bij Berkshire Hathaway, Charlie Munger. De principes die van Warren Buffett de tweede rijkste man ter wereld hebben gemaakt, zijn simpel en door iedereen toe te passen.

Tegenargumenten voor fundamentele analyse

Sommige beleggers die fundamentele analyse niet gebruiken bij het aandelen analyseren, werpen tegenargumenten voor deze methode op. Alle informatie over het bedrijf en de winst is door iedereen gekend, dus dit zit allemaal verwerkt in de beurskoers. Onzin natuurlijk, hoe verklaar je anders dat iemand als Warren Buffett zijn fortuin vergaard heeft, enkel door te beleggen in bedrijven volgens zijn methode?