Close

Fundamentele analyse

De (zeer veel gebruikte) fundamentele analyse is een verzameling van verschillende methoden en theorieën om de waarde van een aandeel te bepalen. In dit artikel wordt de basis van de fundamentele analyse toegelicht.

Introductie Fundamentele Analyse

De fundamentele analyse is een methode om de waarde van aandeel te bepalen. Bij deze analyse worden toekomstvoorspellingen gedaan op basis van onder andere bekende feiten, historische gegevens en toekomstverwachtingen van het bedrijf zelf. Er wordt hierbij gekeken allerlei verschillende (omgevings-) factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van onderneming (economische factoren, financiële factoren, demografische factoren, inflatie etc.)
Bij de fundamentele analyse wordt veel gebruik gemaakt allerlei verschillende ratio’s (cashflow per aandeel, koers/winst verhouding etc.) en bedrijfseconomische kengetallen (liquiditeit, rentabiliteit etc.).
Op basis van de uitkomst van deze berekeningen wordt dan bepaald of een aandeel ‘koopwaardig’ is of niet. Er wordt naar verbanden tussen de huidige koers en fundamentele bedrijfsgegevens gezocht.

Ratio’s

Ratio’s zijn variabelen/getallen die relatieve waarde van een aandeel weergeven. Hieronder worden de meest voorkomende behandeld.

  • Koers/winst verhouding
  • Winst per aandeel
  • Dividendrendement
  • Cashflow per aandeel
  • Intrinsieke waarde

Koers/winst verhouding

De koers/winstverhouding krijg je door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. De k/w verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een bedrijf op de wordt betaald door beleggers.
De gemiddelde waarde van de AEX-fondsen hangt rond de 20. Dat betekend dat de totale beurswaarde gemiddeld 20 x de jaarwinst is van de betreffende ondernemingen. Fundamentele analysten zijn dus op zoek naar bedrijven met een lage k/w-verhouding.

Winst per aandeel

De winst per aandeel is een tweede zeer veel voorkomende methode om de waarde van een aandeel te bepalen. Deze benaming kan je letterlijk nemen. Gewoon de totale winst delen door het aantal uitstaande aandelen. Hoe hoger dit getal, hoe aantrekkelijker voor de belegger.

Dividendrendement

Het dividendrendement is het ontvangen dividend, uitgedrukt in een percentage van de koers van het aandeel. Wanneer in een jaar een dividend uitgekeerd wordt van € 5,- en de koers van het aandeel bedraag € 100,- dan is het dividendrendement: (5/100)*100%= 5%
Vanzelfsprekend is een hoog dividendrendement aantrekkelijk.

Cashflow per aandeel

De cashflow per aandeel wordt berekend door de som van de netto jaarwinst en afschrijvingen te delen door het aantal uitstaande aandelen.
De cashflow per aandeel wordt als betrouwbaarder beschouwd dan de winst per aandeel.

Intrinsieke waarde per aandeel

Deze ratio bereken je door het eigen vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen. De beurswaarde wijkt vaak sterk af van de intrinsieke waarde. In de koers van het aandeel zitten de positieve (wanneer de beurskoers hoger is dan de intrinsieke waarde) verwachtingen en negatieve (wanneer de beurskoers lager is dan de intrinsieke waarde) verwachtingen verwerkt.