Close

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee rentelasten als gevolg van hypotheekkosten voor een eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt.

De regels van Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in Box 1. De regeling bestaat in gewijzigde vorm al sinds 1914. De aftrek is ten hoogste voor 30 jaar van kracht, een beperking die in 2001 werd aangebracht.

De hypotheekrenteaftrek is ingesteld om het eigen woningbezit te stimuleren, door de aanschaf van een koopwoning voor meer mensen mogelijk te maken. Tot 1 januari 2004 was de hypotheekrente onbeperkt aftrekbaar. Sinds die datum is de bijleenregeling van kracht, waardoor overwaarde die ontstaan is ten gevolge van verkoop van een huis gebruikt moet worden voor de nieuwe hypotheek. De resulterende hypotheekaftrek is daarmee lager. Het eigenwoningforfait is komen te vervallen voor eigenwoningbezitters zonder hypotheekrenteaftrek.

In de Nederlandse politiek is de hypotheekrenteaftrek omstreden: het H-woord gold lange tijd als een politiek taboe. De aftrekpost kost de Nederlandse staat niettemin miljarden euro’s (7 miljard in 2004 en 10 miljard in 2005) en zou volgens voorstanders van (gedeeltelijke) afschaffing op termijn niet meer op te brengen zijn.