Close

Introductie aandelen

Effecten zijn waarde papieren met een bepaalde waarde die niet vast staat en relatief makkelijk verhandelbaar zijn. Het aandeel is slechts één van de vele soorten effecten.

Introductie Aandelen

Een aandeel is een, door een vennootschap uitgegeven eigendomsbewijs. De op de beurs verhandelde aandelen worden door naamloze vennootschappen uitgegeven. Aandelen van naamloze vennootschappen zijn vrij verhandelbaar (op bijvoorbeeld Euronext, de beurs in Amsterdam).

Wanneer je aandelen koopt koop je een letterlijk een aandeel (al is het zeer beperkt) van deze vennootschap. Maakt de onderneming winst dan krijg je als houder van deze aandelen, samen met alle andere beleggers een deel van deze winst; Dividend. Aandeelhouders krijgen een deel van de winst maar hoeven niet mee te betalen in de verliezen. Het enige verlies die een belegger kan hebben is de koersdaling van het aandeel. De looptijd van een aandeel is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een optie of obligatie) onbeperkt.

Bedrijven geven aandelen uit om aan geld te komen. Naast aandelen lenen ondernemingen ook vaak geld door middel van uitgifte van schuldbewijzen, ofwel obligaties. Het grootste verschil tussen een obligatie en een aandeel is het feit dat de houder van een aandeel meer rechten heeft (dividend, medezeggenschap etc.)

Belangrijke kenmerken van een aandeel

  • Het is een bewijs van mede-eigendom in het kapitaal van het vennootschap
  • Het geeft recht op dividend
  • Geeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

In veel gevallen gaat het om certificaten van aandelen (CTA). het belangrijkste verschil is dat de certificaten van aandelen geen stemrecht in de AVA verschaffen. Er wordt veel gehandeld in certificaten van aandelen en als u niet nadrukkelijk aangeeft gewone aandelen te willen kopen dan krijgt u standaard de certificaten. Als u niet uit bent om invloed uit te oefenen op het bedrijf dan zult u hier niets van merken.

Verschillende soorten

Bij gewone aandelen, heeft elk aandeel evenveel recht op dividend. Maar behalve gewone aandelen zijn er ook nog aandelen met bepaalde voorrechten:

  • Preferente aandelen; aandelen die een vast percentage aan dividend over over de nominale waarde bieden (voorrang op gewone aandelen)
  • Cumulatief preferente aandelen; indien in een bepaald jaar geen dividend is uitbetaald (vanwege bijvoorbeeld slechte resultaten) dan heeft de houder bijvoorbeeld het jaar daarna (of wanneer het bedrijf weer winst maakt) nog recht op de ‘niet betaalde’ dividenden
  • Prioriteitsaandelen; Bepaalde voorrechten op andere aandelen.
    Er bestaan meer verschillende soorten aandelen maar die komen niet vaak voor en worden niet in deze cursus behandeld.

De waarde van een aandeel

De waarde van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod en deze handel vind plaats op de beurs (Euronext in Amsterdam). De prijs van een aandeel wordt bepaald op het moment dat er een koper (bieder) en een verkoper (later) akkoord gaan met eenzelfde prijs. ‘De huidige koers’ is altijd, de prijs waarvoor het aandeel als laatst verhandeld is. Een exacte waarde heeft een aandeel dus eigenlijk nooit, wel hebben zij een ‘laatst verhandelde koers’.
De waarde wordt dus bepaald door wat bieders (kopers) er op dat moment voor willen geven. De prijs die iemand voor een aandeel wil betalen kan gebaseerd zijn op toekomstige winsten. Zo zijn er bedrijven die nog nooit winst gemaakt hebben maar hun aandelen zijn zeer gewild. De verwachtingen van dat bedrijf liggen hoog bij de beleggers als dit het geval is.

Om voor jezelf te bepalen of je de prijs van een aandeel hoog of laag vindt zijn er (behalve jouw beleggersinstinct) een aantal methoden.
Zo kan je bijvoorbeeld naar de ’te verwachten winst’ kijken, of naar de winst per aandeel, of misschien wel naar het ‘dividendrendement’. Veel beleggers kijken vaak naar de koers/winst verhouding van een aandeel. Dit zijn bijvoorbeeld twee methoden uit de fundamentele analyse. Lees meer over de fundamentele analyse in deze cursus: Introductie Fundamentele Analyse

Behalve de fundamentele analyse maken ook zeer veel beleggers gebruik van de Technische Analyse. Deze methode richt zich op het analyseren van historische koersgegevens om de toekomstige koers te voorspellen. Technische analyse betreft vooral het lezen van grafieken (zoeken van trends etc.)