Close

Technische analyse

De technische analyse is een veel gebruikte strategie om de juiste timing van de aan- en verkoop te bepalen.

Introductie Technische Analyse

Een goede omschrijving zou kunnen zijn: Bij de Technische Analyse (TA) tracht men op basis van historische koers- en volumegegevens een voorspelling te doen omtrent het toekomstige koersverloop.

Het belangrijkste hulpmiddel van de technisch analist is de grafiek. Technische analyse wordt (vaak door overtuigd fundamenteel analisten) ook wel ‘grafiek lezen’ (chart reading) genoemd.

De gedachtegang achter de technische analyse is dat beleggers (/ mensen) altijd een bepaald herhalingspatroon aangaan. Bepaalde reacties uit het verleden zullen zich min of meer herhalen bij een vergelijkbare situatie in het heden of de toekomst. Op basis van gegevens uit het verleden wil men zo (extrapoleren) de toekomst bepalen. Wanneer beleggers massaal gelijksoortig gedrag vertonen spreekt men van een ’trend’. Wanneer dit gedrag omslaat spreekt men van een ’trendomkeer’.

De kunst van de Technische analyse zit hem dan ook in het tijdig herkennen (en voorspellen) van trends.

Een van de oudste theorieën van de TA die nog steeds actueel is, is de Dow Theorie (theorie van Charles Dow, één van de grondleggers van de Dow Jones index) Deze theorie wordt in deze cursus niet behandeld.