Close

Futures handel

Futures markt

Wat zijn futures?

In de financiële wereld is een future een afgeleid product (ofwel een derivaat). Dit betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Datgene waar de future betrekking op heeft staat bekend als onderliggende waarde. De futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties. In het geval van de aardappelfutures is bijvoorbeeld vastgelegd dat het gaat om 25.000 kilo, het ras bintje, een minimumdoorsnede van 50 millimeter, frietgeschikt en geteeld op kleibodem. Eén future-contract kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op 5000 bushels graan van een bepaalde kwaliteit of op 1000 barrels olie.

Er bestaan futures op verschillende financiële instrumenten. Bij financiële instrumenten moet je denken aan indices, aandelen, rente, valuta. Daarnaast zijn er zogeheten commoditie futures, zols:

  • Agrarische producten. (graan, aardappelen, soja, koffiebonen, slachtvarkens)
  • Edelmetalen (goud, zilver, palladium)
  • Grondstoffen (olie, koper, lood)

Einde looptijd

De betaling vindt pas plaats aan het einde van de looptijd van het contract. Er zijn twee soorten future contracten met betrekking tot de afloop.

Fysieke levering

Dit betekent dat er daadwerkelijk een transactie plaats zal vinden in het onderliggende product waarop het future contract betrekking heeft. Men kan zo verplicht zijn een hoeveelheid olie, aardappelen of obligaties af te nemen of te leveren. In de praktijk worden de meeste openstaande contracten vóór de afloopdatum gesloten. Investeerders met een long positie verkopen hun futures, en beleggers die futures verkocht hebben kopen deze terug. Men wil in de meeste gevallen namelijk niet echt in het bezit komen van de obligaties, olie of aardappelen. Men is alleen geïnteresseerd in de prijsveranderingen van de onderliggende waarde.

Cash settlement

Cash settlement houdt in dat men het prijsverschil afrekent in geld. Als men een future op bijvoorbeeld de AEX index heeft gekocht en deze is gestegen, dan ontvangt men het verschil in geld en niet de onderliggende waarde. Ook futures op bijvoorbeeld het weer (waarmee bijvoorbeeld ijsjesverkopers en energieleveranciers zich in kunnen dekken) worden zo afgerekend – per afwijking van de gemiddelde temperatuur ontvangt of betaalt men een bedrag.

Administratie en clearing

Voor het handelen met futures is ‘clearing’ door een verrekenkamer (clearinginstituut) vereist. Deze zijn de tussenpartij en staan in voor het insolvabiliteitsrisico. De koper en de verkoper van de future storten een waarborg (normaal 0,2% van de nominale waarde van het contract) aan deze verrekenkamer. Deze waarborg moet verzekeren dat de koper/verkoper in staat is om aan het einde van het contract het koersverschil aan de tegenpartij te betalen.

Waarom investeren in futures?

Evenals valutahandel is de futureshandel een prima toevoeging aan een traditionele portefeuille van aandelen en obligaties. De reden hiervan is dat managed futures vaak een hoog rendement opleveren in tijden dat de beurs daalt. Dit komt doordat vaak gewerkt wordt met trend volgende modellen die de mogelijkheid hebben om short te gaan (dat is het verkopen van iets dat pas later wordt teruggekocht).

Managed futures zijn in het verleden als beleggingscategorie ook een prima investering geweest. Zie onderstaande grafiek van de Barclay Hedge CTA Index.

Managed futures grafiek Barclay